Dyrektor artystyczny

Katarzyna Wiwer

mail: kawiwer@gmail.com

Dyrektor wykonawczy

Rafał Monita